Duet in klein Onbegrip

Marianna is lang van huis geweest. Ooit vertrok zij, opportunistisch, op zoek naar haar ware liefde en identiteit. Nu met een koffer vol teleurstellingen, heeft zij het besluit genomen haar zus Hannah op te zoeken. Marianna zoekt troost. Hannah, die op het eerste gezicht een onbezorgd leven leidt, vindt dit geen excuus om na jaren zomaar binnen te komen vallen. Haar weerwoord op Marianna's roep om aandacht uit zich niet direct woordelijk, maar veelal in blikken die doden of een vlucht in haar piano. Muziek lijkt nog de enige manier waarop zij werkelijk kunnen communiceren. Voor beiden geldt eigenlijk maar één ding, en dat is beluisterd worden. En, als Hannah de piano speelt en Marianna zingt, is dat precies wat er gebeurt.

 
terug